Efter den senaste tidens beskyllningar att styrelsen i rasklubben aktivt skulle förespråka avel med HD-belastade hundar vill jag för det första säga att jag personligen aldrig har förespråkat avel med HD-belastade hundar. Jag har svarat på ett mail och skrev där att så vitt jag kan tolka SKK:s dokument kan jag inte hitta något förbud mot avel på hund som har HD grad C, således finns det inte underlag att stänga av någon medlem som avlat/avlar på hund med HD C. Jag skrev även att den medlem/uppfödare som väljer att avla på en hund med HD C säkerligen har full koll på vad denne gör.

Jag kan inte annat än beklaga den pajkastning som förekommer inom rasen, men som tyvärr även förekommer inom andra raser. Varför man väljer att gå ur rasklubben har jag väldigt svårt att förstå. Varför stannar man inte kvar och för en dialog om det man vänder sig mot. På min sida (Om rasen) har jag lagt in en länk om HD-index som den som är intresserad gärna kan ta del av. När man läst denna kanske man har en annan uppfattning om hur en medem/uppfödare kan välja att avla på en hund med HD C. Jag kan bara beklaga att man som ägare av rasen rycks med i denna hetsjakt, och hade jag inte vetat mer hade kanske jag oxå ryckts med…

Ha en bra dag/Renate